Kaupunginhallitus käsitteli Lakarin maa-ainesten kierrätyspaikkahanketta kokouksessaan maanataina 16.5 ja heidän päätös on meidän kannalta hyvä.
Hallitus otti ympäristölupa-asiassa AVI:n suuntaan kielteisen kannan hankkeeseen. He perustelivat kielteistä kantaansa sillä, että hanke on kaavan vastainen. Samasta asiasta moni hanketta vastustava on AVI:a muistuttanut.

Kaupunginhallituksen kielteinen kanta on merkittävä askel parempaan suuntaan, koska se on myös Destialle selvä signaali, että kaupungin asenne hankkeeseen on muuttunut. Lisäksi kaavoittajan oma kanta kaavan vastaisuudesta on vahvempi, kuin yksittäisen ihmisen muistutus.

Nimien keräys adressiin jatkuu edelleen, jotta saamme varmasti torpattua koko hankkeen.


OKY:n Johtokunta