Lakarin katuyhteyden asemakaavaa koskeva kaikille avoin osallistumiskokous
pidetääna torstain 24.10.2019 kello 18.00-20.00 Kaarina-talon kokoushuone Kuusistonsalmessa.
Osoite on Lautakunnankatu 1, 2.kerros.
Tilaisuudessa keskustellaan laadituista selvityksistä ja idealuonnoksesta.
Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee moottoritien ja Krossinkaaren koillispuolella.
Sitä rajoittavat likimääräisesti moottoritie, Krossinkaari, Hiiskanmäen pientaloalue, Vainutien eteläpäästä Lakarintielle kulkeva kiinteistöjen raja Lakarintie ja Lakarin asemakaavoitettu yritysalue.

Kaavatyön tavoitteena on saada toimiva katuyhteys Kaarinantieltä Lakarin yritysalueelle.
Asemakaavatyön pohjaksi on laadittu selvitys linjavaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista alueen luontoarvoihin.