PÖYTÄKIRJA
HIISKAN- JA TEERIMÄEN OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 5.8.21
 
 
1. Omakotiyhdistyksen vuosikokouksessa 2021 johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eevi Heliö, joka avasi kokouksen.

 
2. Valittiin johtokunnan jäsenistä seuraavat toimihenkilöt
 
    -varapuheenjohtaja Maarit Jokinen
    -sihteeri Jaakko Salonen
    -pankkikorttia hallinnoiva rahastonhoitaja Kati Arte.
    -Muut johtokunnan jäsenet ovat vuosikokouksen päätöksen mukaisesti:
    -Marko Nikkola, Anna Salonen, Henri Arte, MIkko Kaunonen, Juha-Pekka Lahtinen ja Sami Hemling.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajallla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, kaksi yhdessä.
Puheenjohtaja Eevi Heliö tekee järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaan muutokset tiedoksi yhdistysrekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukseen.

3. Päätetään, että yhdistyksen tilejä hoitaa edelleen tilitoimisto Maren Mahkonen.
 
4. Sovitaan yhdistyksen sähköpostin seurannasta, kotisivujen ja Facebook-tilin päivittämisestä, siten, että salasanat sähköpostiin on koko johtokunnalla. Tarja Aarnio on lupautunut jatkossakin päivittämään kotisivuja, kun hänelle toimitetaan tarvittava materiaali. Päätetään, että vuosikokouksen ja johtokunnan järjestäytymiskokouksen pöytäkirjat laitetaan jatkossa kotisivuille. Anna Salonen on luvannut pyydettäessä laittaa päivitykset yhdistyksen Facebookiin.

5. Loppuvuoden toiminnan suunnittelu
 
    Järjestetään perinteiseen tapaan uudenvuodenjuhla Hiiskan kentällä, jos koronatilanne sen sallii.
    Järjestelyihin palataan myöhemmin syksyllä.
 
    Pyritään järjestämään pikkujouluristeily piknik-risteilynä joko 20.11. tai 30.10. tässä ensisijaisuusjärjestyksessä.
    Marko Nikkola kysyy linja-autokuljetustarjousta ja Anna Salonen tai Marko Nikkola pyytää tarjoukset laivayhtiöiltä seuraavasti: 20-40 lähtijää, hinta erikseen aikuisille ja lapsille.
    Risteilylipun lisäksi tarjoukseen pyydetään aamiais- ja lounasbuffet ja 1 hytti / noin kymmenen matkustajaa tavaroiden säilyttämistä varten sekä meno- että paluumatkalle.
 
6. Muut esille tulevat asiat
 
    Laikkakujan ilmoitustaulu on huonokuntoinen ja isoksi kasvaneen puun varjossa.
    Päätettiin, että taulu poistetaan ja myöhemmin kysytään mahdollisesti kunnalta lupaa uuden taulun pystyttämiseen Laikkakujan alkuun sen jälkeen kun suunnitteilla oleva pyörätie on valmis.
    OKY:llä on lähikauppiaan lupa laittaa harvakseltaan ilmoituksia tapahtumistaan kaupan ilmoitustaululle, ja tämä palvelee myös Laikkakujan asukkaita, jotka eivät välttämättä kulje Hiiskantien ilmoitustaulun ohi.
 
7. Seuraava johtokunnan kokous pidetään tai siitä sovitaan johtokunnan WhatsApp-ryhmässä kun risteilytarjoukset on saatu.